Stowarzyszenie CIVIS

Informacja publiczna

Co to jest informacja publiczna?

Informacje dotyczące działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne (art.61 Konstytucji).

Informacje na temat instytucji wykonujących funkcje publiczne i dysponujących publicznymi pieniędzmi.

Informacje będące w posiadaniu władz publicznych.

 

Kogo i o co możemy pytać?

Organy władzy publicznej to nie tylko rząd, prezydent, sejm czy senat. Organem władzy publicznej jest także choćby samorząd terytorialny.

Pieniędzmi publicznymi dysponują także choćby szkoły publiczne czy spółki komunalne. Oczywiście również szkoły i przedszkola niepubliczne czy organizacje pozarządowe, jeśli realizują zadania publiczne. Możemy pytać nie tylko o informacje dotyczące instytucji publicznych, ale również prywatnych podmiotów, jeśli te korzystają z pieniędzy z podatków. Miasto ma oczywiście obowiązek podania informacji na temat firmy, która remontuje szkołę czy buduje chodnik.

Pamiętajmy, że możemy wnioskować nie tylko o dokumenty wytworzone przez sam urząd, ale również i takie, które są w jego posiadaniu i tylko dotyczą jego działalności. Dlatego bezsprzecznie informacją publiczną będzie nie tylko ekspertyza zamówiona przez prezydenta miasta ale i całość prowadzonej przez niego korespondencji.

 

W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy nie została udostępniona w BIP–ie (Biuletyn Informacji Publicznej) lub CRIP–ie (Centralne Repozytorium Informacji Publicznej).

Jeśli informacja jest dostępna w którymś z systemów,  a nie możemy jej znaleźć, urząd jest zobowiązany poinformować nas o jej lokalizacji. Na zapytanie MUSIwskazać bezpośredni link do tej informacji. Odesłanie do BIP-u (poprzez wskazanie dokładnego miejsca opublikowania informacji) zwalnia podmiot zobowiązany z udostępnienia informacji na wniosek tylko wtedy, gdy informacje tam zawarte są wyczerpujące.

Jeśli interesującej nas informacji nie ma ani w BIP-ie, ani w CRIP-ie, lub zwyczajnie nie możemy jej znaleźć, to składamy do urzędu wniosek o udostępnienie informacji publicznej.