Stowarzyszenie CIVIS

Dołącz do nas

Jesteśmy społecznikami. Nie jesteśmy związani z żadną partią czy innej maści siłą polityczną. Choć pochodzimy z różnych środowisk, to łączy nas troska o własne miasto. I o naszą Ojczyznę.
Jeśli chcesz się do nas przyłączyć, by wspólnie zmieniać swoje otoczenie – wypełnij prosty formularz i powiedz nam coś o sobie.
[odezwiemy się do Ciebie]

NGOurzędniczebiznesmedia

prawografikawideoprogramowanie

architektura i planowanie przestrzenneochrona zabytkówzieleń miejskaedukacjaseniorzydzieci i młodzieżkultura i sztukapomoc społecznakomunikacja publiczna i drogownictwokonsultacje społecznepolityka lokalowa i nieruchomościbudżet obywatelskipolityka zdrowotnatransparentność polityki samorządowej

opracowania merytoryczne (na stronę www / do programu / do publikacji w mediach)organizowanie/koordynacja akcji społecznychudział w happeningachprowadzenie szkoleń, prelekcjipisanie pism do urzędnikówzbieranie informacji/researchporady eksperckie dla stowarzyszenia w zakresie moich kompetencji

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Stowarzyszenia CIVIS, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). *